Be part of the world

Víkendová akce zaměřená na rozvoj a posílení vztahů mezi Čechy a Poláky, na boření stereotypů a předsudků a vzájemného poznávání kultur a společné historie. Během víkendového setkání si účastníci vyzkoušeli pracovat jako redaktoři a pracovat v mezinárodním týmu. Výstupem setkání je první vydání časopisu Překročme hranice, a to v národních jazycích. Součástí byly i jazykové animace, které pomohly účastníkům pochopit, že lze vzájemně hovořit i bez mediačního jazyka. ,,Před několika lety se otevřely hranice a v podstatě nám nic nebrání překročit tu pomyslnou čáru tvořenou patníky. Můžeme se podívat na „druhou stranu“, poznávat lidi, krajinu, kulturu. Bohužel, mnohým v tom brání strach. Strach tvořený předsudky a jazykovou bariérou. Na česko-polském setkání mládeže jsme se pokusili tyto ledy, tu hranici mezi námi sousedy, prolomit. Zjistili jsme, jaké předsudky mezi sebou máme. Objevili jsme, v čem jsme si podobní. Seznámili jsme se s představou typického Čecha a porovnali jsme ji s podobou typického polského protějšku. Přes počáteční obavy bylo milé zjistit, jak jsou si naše jazyky v mnohém neuvěřitelně blízké. Při troše snahy můžeme každý mluvit svým rodným jazykem a porozumíme si. Myslím, že nebude moc troufalé říci, že každý z nás změnil svůj názor.”