Afrika

SVČ Petřínská v Plzni slavilo Den džngle a tak jsme v rámci jejich programu uspořádali prezentaci o Africe, zaměřenou na Keňu – Keňskou studentkou ZČU a poskytli hodinku hry na africké djembe podanou Zdeňkem Drahošem.

Z původního počtu deseti dětí, přihlášených na akci,se nakonec dostavili jen 4 a tak byla aktivita spíše komorního rázu

Místo (adresa konání, MOKu): SVČ Plzeň, Petřínská 43