Arabské tance

Arabský tanec je součástí tradic jak na vesnici, tak ve velkých městech, jak mezi chudými, tak mezi bohatými. Je také nedílnou součástí náboženství a odrazem společnosti. Akce Arabské tance byla ukázkou toho, že je možné zachovat tradice v autentické podobě i přes společenský i ekonomický rozmach současných arabských zemí, že tradice by měly mít své místo v našem životě, ať už se nacházíme v jakékoliv době. Tradice člověku napomáhá sžít se se svou vlastní kulturou a Arabové mohou být v tomto vzorem západní civilizaci, která mnohdy na své tradice zapomíná.

V prvních dvaceti minutách seznámila Tereza Klementová účastníky s různorodostí tanců v různých koutech arabského světa pomocí poutavých fotografií a krátkých filmových spotů. Účastníci tak nahlédli do jiné stránky kulturního zázemí, kde tanec tvoří podstatnou část jejich kulturního a společenského života. Poté se všichni přesunuli do tanečního sálu a po krátké rozcvičce přišla na řadu samotná praktická část. Ta se skládala ze základních pohybů a principů orientálních tanců. Díky vysoké náročnosti a rozmanitosti se jednalo pouze o ochutnávku toho nejzajímavějšího z nejznámějších orientálních tanců. Děvčata měla možnost se naučit základní kroky a variace tak, aby pochopila základní principy. Z pohledů a zpětných vazeb bylo jasné, že kroky nejsou vůbec jednoduché a naučit se orientální tance je studiem na celý život. Na závěr Tereza Klementová předvedla Tanec se šavlí, který kombinuje klasický orientální tanec s moderními prvky.

Místo: MOK Studio ZEN, Brno