Asijské pohádky

Na počátku programu lektor s dětmi probral, jaké pohádky znají. Padaly názvy známých pohádek jako Šípková Růženka, Sněhurka, názvy večerníčků… Na otázku, jestli znají děti nějakou pohádku například vietnamskou, všechny děti odpovídaly záporně a když se lektor zeptal, jestli si chtějí poslechnout vietnamskou pohádku O rýži, všichni zvědavě souhlasili. Pohádka byla čtená metodou kritického myšlení s předvídáním, kdy se vždy přečetla část pohádky a děti hádaly, jak by mohl příběh pokračovat. Tento způsob děti bavil a nadšeně vymýšlely různé možnosti pokračování. Po pohádce nastala diskuze.

Lektor se poté dětí ptal, zda se chtějí o rýži dovědět víc. „A co bychom se o ní ještě mohli dovědět? To jako ještě něco?“ Děti byly zvědavé, protože je nikdy předtím nenapadlo takto uvažovat o obyčejné věci jako rýže. Lektor poté povídal, jak a kde se rýže pěstuje, jaké druhy rýže existují, co se z ní vše dá vyrobit, nechal kolovat fotografie vietnamských rýžových polí. Na závěr si s dětmi vyměnil zkušenosti, jak rýži vařit. „No normálně, v sáčku do hrnce a je to…“ Děti byly překvapené, že existují speciální hrnce rýžovary, že ačkoli maminka se snaží, aby měla rýžová zrníčka hezky oddělená, tak v některých asijských zemích se schválně vaří rýže lepivá… „Proč asi? Aby se dala jíst hůlkami.“ Nakonec si děti mohly od lektorů půjčit hůlky a vyzkoušet si s nimi nabírat z misek fazolky. Někomu šla manipulace s hůlkami snadno, dvě z dětí dokonce už hůlkami uměly jíst z domu, pro většinu ale šlo o novou zkušenost.

V druhé části programu lektoři přečetli další asijskou pohádku, tentokrát čínskou, kde vystupovali draci. Po pohádce společně s dětmi zhodnotili, jak se asijští draci liší od evropských, tedy těch, které známe z pohádek my. Děti velmi zaujaly rozdíly, několik si vzpomnělo na další pohádky, kde vystupovali hodní draci a nakonec si všechny děti vyrobily dračí loutku – vystřihly a vybarvily si šablony draků evropských i asijských a zinscenovaly setkání evropského a asijského draka včetně rozhovoru, kdy si draci navzájem vyprávěli, v čem jsou jiní a v čem podobní. Tři holčičky dokonce nakreslily svoje vlastní asijské draky podle své fantazie. Draky si děti uložily, aby si je potom mohly odnést domů a povyprávět o nich rodičům.

Děti se seznámily s asijskými pohádkami. Pohádkou O rýži, na kterou navazovaly informace o rýži (pěstování, využití, způsob přípravy) a vyzkoušení si manipulace s asijskými hůlkami. Druhá pohádka byla čínská o dracích, kdy se děti seznámily s asijským typem draka, vytvořily si dračí loutky a zkuilyí si vysvětlit rozdíly mezi evropským a asijským drakem.

Místo: Mohelnice