Bubny jinak

Účastníci se měli možnost seznámit s bubnováním na bubny djembe, jež pocházejí z africké kultury a bubnuje se na ně bez paliček, rukama. Nejprve se seznámili s hudebními nástroji, poté se učili základní údery a rytmy. Uvědomili se, že hudba je výborný komunikační prostředek a zkoušeli si v kruhu posílat úhozy a komunikovat spolu.

Účastníci byli šikovní a učili se rychle, zvládli tedy dvě skladby. Nejprve se jedna polovina účastníků naučila jeden rytmus a druhá jiný a vzájemně se doplňovaly, druhá skladba byla o to těžší, že se navzájem doplňovaly, přehlušovaly a tišily hned čtyři rytmy čtyř skupin.

Účastníci již po hodině zjistili, že bubnování je pro ruce náročné, bubnovací cvičení byly tedy prokládány body percussion, bubnováním na tělo. Zde byly také využity různé rytmy pro jednotlivé skupiny, které spolu „bojovaly“ a zároveň se doplňovaly.

Bubnování bylo účastníky posouzeno jako výborná relaxace, cvičení na zlepšení soustředění, procvičení rukou i jako výborný zážitek celé skupiny. Zreflektovali jsme, jak moc se člověk cítí být členem skupiny, kam patří a jak se tento pocit mění nejen v různých kulturách, ale i během života jednotlivce.

Účastníky velmi potěšilo, že jejich skladby byly nahrány a MP3 nahrávky si mohly stáhnout a pochlubit se jimi doma.

Místo konání: MOK při Domově mládeže Střední školy hotelové, Kroměříž