Chaos

Hra byla realizována v rámci českoněmeckého setkání, kdy byly děti rozděleny do dvojjazyčných skupinek po 4. Jejich úkolem bylo vzájemně spolupracovat a navazovat kontakt prostřednictvím hry v přírodě. Herní pole podobné „Člověče nezlob se” obsahovalo 40 číselných polí a několik bonusových. „Bála jsem se, že si nebudeme rozumět, aby vše bylo skvěle připravené” říká jedna z účastnic. „Hned na začátek jsme museli tvořit figurky z přírodních materiálů a to mě moc baví”.

Jednotlivé skupiny si připravily figurky a s těmi, na základě hodu kostkou, postupovaly po herních polích. Číslo, na kterém se zastavila jejich figurka, určovalo další postup. Po areálu oddechového parku bylo ukryto 40 očíslovaných kartiček s obrázky. Skupiny měly za úkol najít správnou kartičku a dvojjazyčně (vždy v cizím jazyce) říci pořadatelkám na kontrolním stanovišti, jakou věc či předmět na kartičce našly. Správná odpověď je posunula dál a celá skupina pak plnila dovednostní či vědomostní úkol zaměřený na týmovou spolupráci. Správná odpověď v obou jazycích jim dovolila znovu házet kostkou. Kdo vyhrává? Přece ta skupina, která je první v domečku.

Velice mile mne překvapilo, jak aktivně spolu komunikují děti obou národností, spolupráce nebyla problémem ani v případech, kdy byly nuceni využít nonverbální komunikace.

Místo: ICM Cheb