Co se dočteš v mediích

Skalná – Cílem setkání bylo přimět účastníky zamyslet se na tím, kdo jsou oni, kdo je jiný, co znamená být normální, či originání. Kdo a jak stanovuje normu, a pravidla. Skalná – Sami zkusili vytvořit pravidla pro existenci ideální společnosti a zamýšleli se nad tím, jako oni sami mohou přispět k tomu, aby jejich svět byl lepší a zároveň jaké pravidlo by nejvíce prosazavali.

Účastnící se zamysleli nad tím, kdo a jakým způsobem ovlivňuje jejich názory a z jakých zdrojů tyto informace pocházejí. Zkusili si jak snadno se informace mohou změnit, když si je vzájemně předáváme. Někteří účastníci byli viditelně překvapení, že již po třetím předání byla informace velmi zkreslená. Dále měli účastníci možnost zamyslet se v kterých médiích jsou relavantní informace a zda je u všech článků nutné zmiňovat příslušnost/národnost. Jak toto podporuje stereotypy a kdy je to naopak přínosné.

Obecná anotace: Účastníkům nabízí možnost zjistit jaké to je být odlišný, vidí rozdíly mezi vnímáním světa mezi svými vrstevníky a uvědomují si sama sebe.

Místo konání: MOK Skalná