Evropské země všemi smysly

Úvodem programu lektor představil dobrovolníky, kteří jeden po druhém pomocí smyslových krabiček představili svou zemi, kulturu a několik zajímavostí. Lektor pak rozdělil účastníky do skupin (cca 6 členů v jedné skupině) a každá skupina šla k jednomu dobrovolníkovi, poznávala danou zemi pomocí pěti smyslů a ptala se dané osoby. Po určitém časovém intervalu se skupinky otočily, aby všechny skupinky navštívily všechna stanoviště. Na závěr si všichni společně připoměli, co se naučili, co se dozvěděli a jak se jim aktivity líbily.

Místo: ICM Pelhřimov, Hodina H, Pelhřimov