Evropský den jazyků

Akce Evropský den jazyků se konala 11. 10. 2013 na MŠ a ZŠ Větrný Jeníkov. Díky akci se žáci seznámili s různými kulturami a jazyky a obohatili si slovní zásobu v anglickém, německém a polském jazyce. Během této akce se všichni seznámili se zahraničními dobrovolníky, jejich zěměmi a různými zajímavostmi o jejich kulturách.

Úvodem programu lektor představil dobrovolníky, kteří jeden po druhém pomocí připravených aktivit představili svou zemi, kulturu a několik zajímavostí. Lektor pak rozdělil účastníky do skupin a každá skupina několika žáků pracovala na speciálním úkolu týkající se cizích jazyků. Účastníci se zábavnou formou naučili mnoho nových slov a fomrulací v anglickém, německém či polském jazyce. Po určitém časovém intervalu se skupiny vystřídaly. Na závěr si všichni společně připoměli, co se naučili, co se dozvěděli a jak se jim aktivity líbily.

Všichni účastníci aktivit ocenili různost aktivit a možnost mluvit v anglickém a německém jazyce se zahraničními dobrovolníky, tedy rodilými mluvčími.