Evropský den jazyků ve Větrném Jeníkově

Úvodem programu lektor představil dobrovolníky, kteří jeden po druhém pomocí připravených aktivit představili svou zemi, kulturu a několik zajímavostí. Lektor pak rozdělil děti ze školního klubu do skupin (cca 5 členů v jedné skupině) a každá skupina pracovala na speciálním úkolu týkající se cizích jazyků, který jim dobrovolník dal. Jednalo se o jazyk dané země nebo o jazyk anglický. Po určitém časovém intervalu se skupiny vystřídaly. Na závěr si všichni společně připomněli, co se naučili, co se dozvěděli a jak se jim aktivity líbily.

Během této akce na MŠ a ZŠ Větrný Jeníkov 1. 10. 2012 se děti ze školního klubu seznámily se zahraničními dobrovolníky, jejich zeměmi a různými zajímavostmi o jejich kulturách.

Místo: Větrný Jeníkov