Hodina Země jinak

Úvodem programu lektor představil původní akci Hodina Země. Pak představil dobrovolníky, kteří jeden po druhém pomocí obrázků představili svou zemi, kulturu, několik zajímavostí a způsob péče o životní prostředí. Po jednotivých prezentacích začala debata o vyslechnutých informacích, o péči o životní prostředí, srovnání chování se vůči životnímu prostředí v různých zemích a případné dotazy na zahraniční dobrovolníky. Na závěr akce byla debata ukončena a byl připomenut fakt, že celá akce proběhla bez použití elektrické energie.

Hodina Země je již známou akcí spojenou s problematikou životního prostředí a Hodina Země jinak vycházela z této akce a propojila poznávání jiných kultur a jejich způsobem péče o životní prostředí. Akce se konala 31. 3. 2012 v Informačním centru pro mládež Pelhřimov Hodiny H v příjemném prostředí při svíčkách a bez jakékoliv elektrické energie, aby byla v souladu s prvotní akcí Hodina Země. Zahraniční dobrovolníci představili své země, jejich kulturu a konkrétní kroky, které daná země vykonává na ochranu životního prostředí.

Místo: Informační centrum pro mládež Pelhřimov – Hodina H