Indický večer

Po příchodu do prostoru V-klubu bylo ve vzduchu cítit mírné napětí. Chvíli jsem váhal, co to je, ale poté mi došlo, že se jedná o kari placky, které pro nás lektoři připravili. Program zahájila Janka, tedy jedna z pracovnic klubu, a pozvala nejprve všechny k ochutnávce lahodného čaje. Poté se všichni usadili do pohodlných a barevných židlí. Před nás se s odvahou postavili dva lektoři, kteří putovali po Indii, a dnes se nám o tom chystali vyprávět. Hned na začátku nás však překvapili otázkami typu: ,,Jak vypadá typická Indka? Proč mají někteří Indové tečku mezi očima?“ Otázek bylo daleko víc a vždy je poměrně hezky vysvětlovali a dokládali fotografiemi. Ukazovali nám život ve městě i na venkově. Vyprávěli poměrně neformálně, i když občas probleskl náznak nervozity. Poměrně dlouze hovořili o rodině, se kterou se na cestě seznámili, a popisovali jejich každodenní rutinu. Viděl jsem vedle sebe udivené tváře, které byly občas doprovázeny významným pokýváním hlavou.

Lektoři klesli svým hlasem a požádali nás, zda bychom si mohli sednout do dvojic. Každému rozdali malý obrázek a takovou mastičku, henu. Zkoušeli jsme malovat podle vzoru, zatímco nám lektoři vysvětlovali, co který obrázek znamená. Večer to byl velice příjemný, podbarvený indickou hudbou a vonnými tyčinkami. Bylo hezké, že mezi námi byly i malé děti.

Místo: V-Klub, Liberec