Interaktivní workshop na téma Hluchota

Cheb – Když ruce mluví je název workshopu, který dvanácti účastníkům přiblížil život hluchých či život lidí s poškozením sluchu. Pod odborným vedením lektorky Morkesové si všichni zkusili znakovou řeč i jiné metody kominikace.

„Je to kreativní workshop zaměřený na neverbální komunikci, paměť a pohybové dovednosti. Účastnícíi se zamysleli nad životem neslyšících a snažili se odhadnout problémy, který z hluchoty vyplývají. Zkusili si znakovou řeč a prstovou abecedu aměli možnost srovnat mluvenou a znakovou řeč. Na závěr si účastníci zkusili vyjádřit svoje myšlenky pomocí pantomimy,“ přibližuje průběh setkání Hanka Šnajdrová, koordinátorka sítě multikulturních otevřených klubů v Karlovarském kraji.

„Byli jsme překvapeni možnostmi nenverbální komunikace“, říká Jana, jedna z účastníků workshopu, která pravidelně dochází do multikulturního otevřeného klubu v Chebu. „Přesto je lepší žít bez tohoto handykepu,“ dodává.

Místo konání: MOK ICM Cheb, Karlova 17, Cheb