Interkulturní vaření s dobrovolníky EDS

Úvodem programu lektor představil dobrovolníky z Francie a Turecka, rozdělil účastníky do skupin (tolik skupin, kolik dobrovolníků), zadal úkol a mohli se pustit do vaření.

Každá skupina měla za úkol dle instrukcí dobrovolníka uvařit jídlo ze země dobrovolníka. Na tento úkol měli 40-60 minut. Po dovaření všechny skupiny naservírovaly své jídlo jiným skupinám a zasedly společně k jednomu stolu, kde společně hodnotily, jak probíhalo vaření v jejich skupinách, a co všechno se dověděly o dobrovolnících, jejich zemi a kultuře od kuchyně.

Tento program naplnil cíle:

Představit jiné kultury v přímém kontaktu

Prolomit komunikační bariéru u mladých lidí – nutnost porozumět dobrovolníkovi v jiném jazyce (nejčastěji angličtina)

Místo: Český Těšín

Šířit povědomí o Evropské dobrovolné službě a jiných programech umožňujících mladým lidem vyjet do zahraničí