Japonské umění, origami a kaligrafie

Akce byla připravena formou workshopu. Byly připraveny tři místa, na nichž se účastníci střídali. Na jednom místě se mohli dovědět zajímavosti a informace o origami a vyzkoušet si složit jeřába, žábu či lilii, na druhém stanovišti byla kaligrafie, kde se účastníci dověděli mnoho zajímavého o japonském písmu, abecedách, seznámili se s japonskými znaky, sami si práci s kaligrafickým štětcem vyzkoušeli nebo si nechali napsat své jméno v japonštině, zazněl i příběh o zen buddhismu. Účastníci se také mohli pokochat pohledem na japonské kimona, sáhnout si na látku oděvu i jednotlivé části, dovědět se, jak se kimono obléká, jak se nosí apod. Většina účastníků si zašla pro všechny typy informací a zážitků, dotazy na všech šest lektorů – studentů japonštiny jen pršely a ti ochotně odpovídali a vysvětlovali specifika japonské kultury, jazyka, odívání i uměleckého vyjádření.

Účastníci se seznámili s japonským uměním, konkrétně origami – skládáním z papíru, kaligrafií-písmem a jeho uměleckým vyjádřením a japonským tradičním způsobem odívání. Vše si mohli osahat, vyzkoušet a doptat se na otázky, jež je napadaly.

Místo: Kroměříž