Japonsko

V rámci multikulturního festivalu Svátek čaje se konalo představení a workshop divadelní skupiny kjógenu z Brna. V rámci dvoudenního workshopu si účastníci mohli vyzkoušet roli japonského herce. Do role herce a specifik japonské kultury se účastníci dostávali prostřednictvím japonské komické frašky „Zloděj Tomelů“. Odlišnost od evropského pojetí frašky je v tom, že japonská fraška pracuje více s náznaky a ve větší míře pracuje s představivostí a zapojením diváků. Nejtěžším úkolem herce takového divadla je vytvoření mnoha mimických grýmasů, ale i chůze, jež jsou stěžejní pro ztvárnění anekdotických situací. Účastníci tak bojovali (nejen) se svou vlastní tváří, ale celým postojem těla.

Účastníci museli pracovat na sobě sama, aby poznali taje japonské kultury, která se zrcadlí (nejen) v divadle. Díky tomu mohou poznat, jak těžká je role japonského herce.

Místo: MOK Laja, Těšín