Jsem dyslektik

Na setkání se děti seznámí s jinakostí světa dyslektiků, vyzkouší si práce s pomůckami pro jejich výuku a zamyslí se nad překážkami, které dyslektici musejí překonávat.

Místo:  MOK ICM Cheb