Když ruce mluví

Když ruce mluví, workshop přibližující účastníkům život hluchých či život lidí s poškozením sluchu. Pod odborným vedením D. Morkesové mohou účastníci zkusit znakovou řeč i jiné metody komunikace.

Kreativní workshop zaměřený na neverbální komunikaci, paměť a pohybové dovednosti. Účastníci se zamysleli nad životem neslyšících a snažili se odhadnout problémy, který z hluchoty vyplývají.  Zkusili si znakovou řeč a prstovou abecedu a měli možnost srovnat mluvenou a znakovou řeč. Na závěr si účastníci zkusili vyjádřit svoje myšlenky pomocí pantomimy.

Místo konání: MOK Skalná