Kreativní svět

Účastníci akce využili možnosti seznámit se s výtvarnými technikami z různých zemí světa a tím proniknout do odlišných kultur. Vzhledem k počtu účastníků bylo nejprve společně představeno umění původních obyvatel Austrálie. Účastníci byli překvapeni že obrazy, které často již viděli, například v knihách či na internetu, mají ve skutečnosti ještě další smysl než jen výtvarný. Mozaiky Země jsou totiž i mapami, zobrazují okolí, ve kterém jejich tvůrci žili. Účastníci dostali zjednodušenou legendu- tvary a jejich vysvětlení a poté se na ukázkách obrazů snažili identifikovat, co může obraz vyprávět, snažili se v něm číst jako v mapě-kde je voda, kde ohniště, kde by mohly být hory, kudy chodí zvěř… shodli se, že číst v Mozaikách Země je složité, protože samotnou krajinu neznáme a chybí nám mnoho informací, ale že je to velmi zajímavé a že přírodní národy mají hluboké vědomosti v oblastech, které my už jsme dávno ztratili. Poté dostala polovina účastníků papíry, barvy, houbičky a klacíky a zkoušeli si vytvořit vlastní Mozaiku Země, vlastní „mapu“.

Druhá polovina účastníků se mezitím přenesla do Japonska. Nejprve společně s lektorem zjistili, co vlastně ví o japonském písmu, poté si své znalosti rozšířili a vyzkoušeli si štětci kaligraficky ztvárnit japonské znaky. Následně zkusili zjistit, jaké spojitosti se dají najít mezi japonským a naším písmem. Bylo jich překvapivě mnoho, například to, že existuje psací i tiskací forma, že i u nás se ještě před lety učilo krásně psát a že písmo bylo součástí umění (například iniciály v gotických textech) a že stejně jako u nás se děti stále více obrací k počítačům a psaní rukou je stále méně a méně. Pro mnoho účastníků z tohoto zamyšlení vyplynulo, že kultura se v čase významně mění, že se navzájem ovlivňuje s dalšími a že se vlastně jedná o přirozený vývoj.

Nakonec přišlo na řadu origami, které nikdo zatím nezkoušel, takže byli všichni potěšení, že se mohou naučit něco složit a společně jsme se zamysleli, jak se dají skládanky origami využít-jako dárky, ozdoby, šperky, hračky, ke cvičení koncentrace a trpělivosti.

Všechny skupiny měly mít možnost se vystřídat, ale protože mnoho účastníků nepochází přímo z Olomouce a muselo stihnout autobus domů, domluvili jsme se, že tvoření skončíme a dokončíme jindy.

V druhé části se všichni tedy prostřídali a ještě zbyl čas namalovat si obraz kulturního ledovce, tedy nad hladinu napsat věci v kultuře viditelné na první pohled a věci, jež jsou velmi důležité, ale člověk je většinou pochopí až časem, například vnímání času, osobního prostoru, vlastnictví, vztahů ve společnosti apod. Rozběhla se i zajímavá diskuze.

Místo konání: MOK při SZŠ a VOŠz E. Pottinga, Olomouc