Mexické dušičky - Día de muertos

Účastníci se na úvod akce podívali na část animovaného filmu Usnula jsem, který zobrazuje mexické vnímání života a smrti, ovšem hravou, zábavnou formou, pomocí příběhu holčičky, která usne na hřbitově na hrobě a podle mexické legendy se dostane do světa mrtvých, sloužit duši člověka, na jehož hrobě usnula  a její pokusy dostat se zpět do světa živých. Po ukázce se rozběhla debata, jakým způsobem vnímají různé kultury smrt a jak vzpomínají na své drahé zesnulé. K debatě byly promítány fotografie oslav svátku Día de muertos, což je spojení křesťanských Dušiček a starého svátku původních obyvatel Mexika. Diskutovalo se, jak se svátek slaví, jak se podobné svátky slaví v dalších kulturách- například keltský Samhain a z něj vzniknuvší Halloween, jihoasijský svátek zemřelých, jak se slavili Dušičky v Česku v minulosti a jak se slaví teď… účastníci si navzájem sdělili, jak oni sami slaví Dušičky a zjistili, že rozdíly nejsou jen mezi kulturami, ale i mezi jednotlivými rodinami v jedné zemi. Nakonec si účastníci zahráli spojovací hru, spojovali navzájem kartičky s jednotlivými aspekty různých způsobů oslav svátků zemřelých spolu se zeměmi, odkud pochází a s překvapením zjistili, že mnoho aspektů je propojených, případně se objevují v různých kulturách podobně.

Nakonec si účastníci vystřihli z papíru veselou lebku Katrinu, která se používá pro zdobení stolků na Día de muertes a ochutnali čokoládu připravenou dle originální mexické receptury- vařenou a ozdobenou chilli kořením.

Místo konání: Ambos Mundos, Valašské Meziříčí