Mezinárodní den tance

Akce se konala ve spojení s Mezinárodním dnem tance a proběhla 27. 8. 2012 v Hodině H v Pelhřimově. Všichni účastníci poznali mezinárodní tance různých zemí a sami si je vyzkoušeli na cizí exotické rytmy. Na závěr společně vytvořili směs mezinárodních tanců, do kterých začlenili části jednotlivých mezinárodních tanců.

Úvodem programu lektor představil Mezinárodní den tance. Pak rozdělil účastníky do skupin (cca 5 účastníků v jedné skupině) a zadal pro všechny stejný úkol. Každá skupina měla za úkol dle vylosované země najít její mezinárodní tanec, zjistit informace o něm a vytvořit jeho prezentaci. Každá skupina po dokončení své práce prezentuje příběh a samotný mezinárodní tanec vylosované země ostatním. Po všech prezentacích všichni společně vytvořili směsici mezinárodních tanců. Na závěr všichni znali mnoho nových informací o mezinárodních tancích různých zahraničních zemí.

Všechny slečny na akci Mezinárodní den tance si zatancovaly italský tanec tarantella, řecký tanec tsamikos, španělský tanec flamenco a bulharský tanec choro.

Místo: Centrum neformální výchovy a vzdělávání – Hodina H