My u Vás

Úvodem programu lektor představil dobrovolníky, kteří jeden po druhém pomocí obrázků a krátkých aktivit představili svou zemi, kulturu a několik zajímavostí. Lektor pak rozdělil účastníky do skupin (cca 5 členů v jedné skupině) a zadal pro všechny stejný úkol. Každá skupina měla na velký papír znázornit písemně či obrázky vše, co si účastníci zapamatovali o zemích jednotlivých dobrovolníků. Na závěr skupiny představily své výtvory a všichni společně si své nové poznatky o jiných kulturách připomněli.

Akce My u Vás seznámila studenty gymnázia s jinými kulturami a konala se 2. 5., 3. 5. a 4. 5. 2012 na Gymnáziu Humpolec. Všichni se seznámili se zahraničními dobrovolníky, jejich zeměmi a různými zajímavostmi o jejich kulturách. Na závěr si své znalosti vyzkoušeli a domů si odnesli mnoho nových poznatků o Španělsku, Mexiku a Paraguayi.

Místo: Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec