Paraguay – pohled zevnitř

Lektor vyprávěl o Paraguayi za doprovodu fotografií. Během celé akce bylo možné ochutnávat jídla a zkoumat předměty. Vyprávění bylo obohaceno o vysvětlení daných zvyků, každodenních situací, jídel, předmětů a puštění úryvků místní hudby. Na závěr akce proběhla debata o všem, co bylo řečeno. Každý účastník na akci ochutnal tuto jihoamerickou zemi všemi smysly.

Akce se konala 27. 7. 2012 v Informačním centru pro mládež Pelhřimov Hodiny H a přinesla vůni Paraguaye a možnost ochutnání této země všemi smysly. Smyslové vnímání bylo doprovázeno vyprávěním o pobytu v této zemi, jejích zvycích a cestování kolem. A kdo jiný by o tom mohl vědět více než Tereza Doubková. Tereza z Pelhřimova pobývala v Paraguayi 10 měsíců díky Evropské dobrovolné službě programu Mládež v akci. A za dobu deseti měsíců měla dostatek času prožít nejrůznější zážitky v této exotické zemi.

Místo: Informační centrum pro mládež Pelhřimov – Hodina H