Poválečné děti

Workshop přináší dětem uvědomění si konzumního způsobu života dnešní doby. Seznámí se s životem dětí po 2. světové válce a s principem přídělového systému.

V rámci programu děti dostanou nákupní lístek připravený podle přídělového systému a samy si odměří a odváží potravinový příděl svých vrstevníků v 50-tých letech. Nakonec mají před sebou talíř s denní dávkou jídla a zamýšlejí se nad konzumním životem dnešní doby.

Místo: Cheb