Povídání o Německu

Večer věnovaný Německu se konal 21. 3. 2013 v v Informačním centru pro mládež Pelhřimov Hodiny H a všichni návštěvníci mohli ochutnat všemi smysly německou kulturu a Německo samotné.

Úvodem programu lektor představil dobrovolníka Maxe z Německa, který nejdříve představil svoji zemi za pomocí powerpointové prezentace a pak své město Lipsko pomocí videa. Pak všechny účastníky zapojil do aktivity spojené s typickými věcmi pro jednotlivé německé kraje. Dále následoval kvíz s německými vynálezy. Pak se všichni zvedli a šli k jednotlivým místům pro smysly – obrázky zajímavých míst a slavných osobností, německá hudba, německá bramboračka na ochutnání, německé předměty na hmat a bramboračka i pro čich. Na závěr zahrál Max různé německé písně na kytaru a do toho krásně zpíval.

Všichni účastníci aktivit velmi pozitivně hodnotili vnímaní zemí všemi smysly. Dále hodnotili přímý kontakt s dobrovolníkem z dané země jako velmi přínosný. Jedna účastnice dodala: „Němčina mi vždy zněla velmi hrubě, ale když Max hrál na kytaru a do toho německy zpíval, tak jsem dostala úplně jiný pohled na tento cizí jazyk.“ Účastníci ocenili jako nejlepší interaktivní část prezentace a hlavně ochutnávání země všemi smysly.