Povídání o Rusku

Večer věnovaný Rusku se konal 19. 3. 2013 v v Informačním centru pro mládež Pelhřimov Hodiny H a všichni návštěvníci mohli ochutnat všemi smysly Rusko.

Úvodem programu lektor představil dobrovolnici Eleonoru z Ruska, která nejdříve představila svoji zemi za pomocí powerpointové prezentace a pak za pomocí videa představila své město Kazan. Eleonora pak všem rozdala základní fráze v ruštině a společně je všichni četli. Pak se všichni zvedli a šli k jednotlivým místům pro smysly – obrázky zajímavých míst a slavných osobností, ruská hudba, ruské dobroty na ochutnání, ruské předměty na hmat a majoránka pro čich.

Všichni účastníci aktivit velmi pozitivně hodnotili vnímaní zemí všemi smysly. Dále hodnotili přímý kontakt s dobrovolníkem z dané země jako velmi přínosný. Účastníci ocenili jako nejlepší interaktivní část prezentace a hlavně ochutnávání země všemi smysly. Všem se akce líbila a byli rádi, že získali zajímavé informace o Rusku.