Povídání o Španělsku

Večer věnovaný Španělsku se konal 20. 3. 2013 v v Informačním centru pro mládež Pelhřimov Hodiny H a všichni návštěvníci mohli ochutnat všemi smysly španělskou kulturu a dozvědět se něco nového o Španělsku.

Úvodem programu lektor představil dobrovolnici Lorenu ze Španělska, která nejdříve představila svoji zemi za pomocí powerpointové prezentace. Pak všechny účastníky zapojila do hry na způsob „Chcete být milionářem“ se španělskými slovy, které mohou znít trochu česky, ale významově se od svých českých napodobenin velmi liší. Dále následoval kvíz s hudbou a různými tanci. Pak se všichni zvedli a šli k jednotlivým místům pro smysly – obrázky zajímavých míst a slavných osobností, španělská hudba, španělská „tortilla“ (omeleta z brambor) a „tomato rallado“ (nastrouhaná rajčata) na ochutnání, španělské předměty na hmat a karafiáty pro čich.

Všichni účastníci aktivit velmi pozitivně hodnotili vnímaní zemí všemi smysly. Dále hodnotili přímý kontakt s dobrovolníkem z dané země jako velmi přínosný. Účastníci ocenili jako nejlepší interaktivní část prezentace a hlavně ochutnávání země všemi smysly. Zábavná byla část s otázkami na podobná slova a také kvíz s různými druhy hudby a tanců.