Promiňte, jsem tu nový…

To, co zažije Čech, když přijede do ciziny si dovedeme  z vlastní zkušenosti představit, co zažívá cizinec, který přijede do ČR už je pro naši představivost složitější. Během tohoto workshopu studenti měli možnost uvědomit si, jaké to asi je.

,,V pátek 30.11. jsme se zúčastnili programu o přistěhovalcích. Lektorky se snažily, abychom pochopili důvody migrace. Diskutovali jsme nejvíce o Ukrajincích a Vietnamcích. Četli jsme si příběh o Vasilovi, dozvěděli se více o Ukrajině a o tom, jak se jim tam žije. V druhé části programu jsme shlédli fotky z Vietnamu.“

Podle hodnocení se žákům program líbil. Práce ve skupinách jim šla krásně, učili se vzájemné spolupráci a zamýšleli se nad problémy přistěhovalců. Zaujalo je rovněž prostředí, ve kterém byl workshop realizován.

Cíle:

- Uvědomění si kulturních odlišností cizinců přijíždějících do Čech

- Uvědomění si problemů coexistence různých kultur ve společném státě

- Rozvoj představivosti

- Rozvoj spolupráce