Servus Ahoj – BINGO

Workshop umožnil dětem uvědomit si rozdílnost a podobnost života, upozornil na různé a společné tradice. Prostřednictvím připravených otázek na specifika obou zemí děti našly společné znaky mezi češtinou a němčinou, hledaly společnou zábavu, zjistily, že využití volného času je stejné jak v ČR, tak v SRN. Hráči chodili mezi sebou a ptali se. Dotazovaný musel odpovídat pravdu. K odpovědi si zapsali jméno. Otázky či tvrzení byly typu: „Máme dva měsíce prázdnin”. České děti pak odpovídaly ANO a jejich jména mohla být do tabulky zapsány, německé děti však odpovídaly NE. Každý hráč směl být v herním poli zapsán jen jednou. Zvítězil ten, kdo měl všechny odpovědi.

Tento program má tyto cíle:

děti najdou společné znaky mezi češtinou a němčinou, hledají společnou zábavu, zjistí, že využití volného času je stejné v ČR tak v SRN.

Místo: Cheb