Setkání němčinou

Během akce Setkání s němčinou přinesly hry dětem uvědomění si podobnosti mezi češtinou a němčinou na příkladu používání německých slov v češtině jak hovorové, tak i spisovné. S využitím germanismů nalezly  děti společné znaky mezi češtinou a němčinou a zároveň zmapovaly, co vědí o sousedech v Německu.

Místo: Sokolov