Setkání s dobrovolníky v Ivančicích

Dne 9. 3. 2012 se v Ivančicích uskutečnilo setkání s dobrovolníky, kteří působí v různých organizacích v České republice v rámci programu Evropské dobrovolné služby (EDS): Hanim Selin Pouraz a Guzhan Gürsoyz Turecka, Nadiya Malovichko a Oksana Yermolenko z Ukrajiny, Justine Zurkova z Litvy a Audrey Morisseau z Francie. V první části programu představili dobrovolníci své země formou krátké powerpointové prezentace. Druhá část pak byla věnována workshopu, při kterém účastníci programu reflektovali své pocity ze setkání s dobrovolníky a z informací, které jim dobrovolníci předali.

Místo: Ivančice