Setkání s dobrovolníky v Sokolově

Workshop umožnil uvědomit si důležitost dobrovolnictví a práce či služeb bez nároku na finanční odměnu. Beseda probíhala mezi dobrovolníky z Chebska a místní veřejností, kterou zajímal dobrovolnický svět a chtěla více informací, aby si danou problematiku představila v jasných obrysech. Účastníci dostali odpovědi na otázky typu: „Proč to tedy děláte?” Dobrovolníci odpovídali shodně: „Pro dobrý pocit”,”Pro lidi, se kterými se setkávám”, „Pro další příležitosti, které mi dobrovolnictví přináší.”