Sláva nazdar výletu

Tři různí lektoři vyprávěli o svých zážitcích ze zahraničních projektů. První lektor vyprávěl o mezinárodní výměně mládeže o tradicích v Řecku, druhý o výměně mládeže o hudbě v Polsku a třetí o výměně mládeže o chráněných živočiších v Polsku. Všichni se podělili o své zážitky z pobytu s jinými kulturami, poznávání kulturu hostitelské země a ostatních zemí. Také představili tradice ostatních zemích a byli připravení na případné dotazy.

Akce se konala 28. 7. 2012 v Informačním centru pro mládež Pelhřimov Hodiny H a všichni se seznámili nejen s jinými kulturami a jejich zvyky, ale i s programem Mládež v akci a jeho možnostmi pro mladé lidi poznávat a vzdělávat se.

A co mohlo být nejzajímavější z celého vyprávění? Že Kypr má své vlastní ovoce „loukomas“, které roste jen na Kypru. A na jednom projektu v Polsku „Music above divisions“ účastníci nahráli vlastní CD a na druhém projektu v Polsku „Give a paw“ účastníci vyráběli hračky pro zvířata v místním útulku.

Místo: Informační centrum pro mládež Pelhřimov – Hodina H