Svět písma

Cheb – Workshop, během kterého se děti seznámili s různými druhy písma a vyjádřením v komunikaci . „Poprvé jsem viděla Ugaritské/babylonské písmo, snažili jsme si říci, co se skrývá za Hieroglyfy a co je spocifické pro písma jako jsou Kyperské písmo slabikové a Foinické písmo a runy,“ říká Petra o průběhu workshopu.

Místo konání: Multikulturní otevřený klub při ICM Cheb, Karlova 17