Taje indického tance

V prvních dvaceti minutách seznámila Tereza Klementová účastníky s různorodostí tanců v různých koutech Indie pomocí poutavých fotografií a krátkých filmových spotů. Účastníci tak nahlédli do jiné stránky kulturního zázemí v Indii, kde tanec tvoří podstatnou část jejich každodenního života. Poté se všichni přesunuli do tanečního sálu a po krátké rozcvičce přišla na řadu samotná praktická část. Ta se skládala ze dvou tanečních kombinací ve stylu Bollywood a Bhangra, obsahující základní prvky indického tance, ale v jeho rozmanitosti a náročnosti se jednalo pouze o ochutnávku toho nejzajímavějšího z nejznámějších indických tanců. Děvčata měla možnost se naučit základní kroky a variace tak, aby pochopila základní principy. Z pohledů a zpětných vazeb bylo jasné, že kroky nejsou vůbec jednoduché a naučit se indické tance je studiem na celý život.

Indický tanec je součástí tradic jak na vesnici, tak ve velkých městech, jak mezi chudými, tak mezi bohatými. Je také nedílnou součástí náboženství, kam patří například chrámové tance, které se dodnes v chrámech provozují a staly se indickým národním bohatstvím. Akce Taje indického tance je ukázkou toho, že je možné zachovat tradice v autentické podobě i přes společenský i ekonomický rozmach současné Indie, že tradice by měly mít své místo v našem životě, ať už se nacházíme v jakékoliv době. Tradice člověku napomáhá sžít se se svou vlastní kulturou a Indové mohou být v tomto vzorem západní civilizaci, která mnohdy na své tradice zapomíná.

Místo konání: MOK Studio ZEN, Brno