Tanec egyptských námořníků

Stejně jako v České republice existují rozdílné místně zakotvené podoby folklóru a ruku v ruce s tím i odlišné kroje, tak i v Egyptě jsou různé oblasti specifické svým stylem tance a často velmi odlišným způsobem odívání. Tyto tradiční tance jsou součástí kulturního dědictví a jako takové s sebou nesou informaci o kultuře, ze které pochází. Akce byla zaměřena na folklórní tanec námořníků z oblasti Alexandrie. Tento tanec je charakteristický tím, že se při něm používají pohyby napodobující pádlování či plavání a ilustrující tak každodenní činnost námořníků. Pro tuto svou napodobující povahu je vhodnou aktivitou, při které se mohou děti školního věku zábavnou a nenásilnou formou seznámit s jinou kulturou.

V prvních deseti minutách rozdala lektorka dětem šátky, které si mohly děti uvázat dle svého uvážení na hlavu, nebo kolem pasu. Nejdříve dětem pomocí krátké prezentace ukázala, kde leží Egypt, a dále pak fotografie různých folklorních kostýmů v České republice a v Egyptě. Potom lektorka pustila pár krátkých ukázek egyptských tanců pro inspiraci. Poté přišla krátká, ale důsledná rozcvička, protože tance jsou náročné na protažení. Děti se postupně dostaly do pohybu a přišla hlavní část aktivity. Pomocí vyprávění přizpůsobenému věku malých účastníků se děti postupně naučily jednotlivé kroky tance (salutování, plavání, pádlování). Pomocí krátkých příběhů a postupnému přidávání kroků si děti vyzkoušely celou sestavu. Nakonec dostaly děti možnost si samy dle své fantazie zatančit na egyptskou píseň. Program byl pro děti dobře připravený. Většině dětí se tanec moc líbil, ale pro některé to bylo moc dlouhé.

Místo: MOK Městská knihovna Šlapanice