Vánoční živá knihovna

Děti ze školní družiny ZŠ Demlova i ostatní děti a mládež, kteří navštívili dne 11.12. odpoledne Knihovnu města Olomouce měli příležitost setkat se s mladými lidmi z několika zemí světa- Indie, Guatemaly, Austrálie, Číny a Brazílie. Tito mladí lidé vystupovali jako „živé knihy“, tedy jako nositelé informací a příběhů o své zemi a hlavně o způsobu, jakým slaví oni sami vánoční svátky, popřípadě svátky jim podobné.

Děti se rozdělily do skupinek a poté se skupinky přesouvaly mezi jednotlivými stanovišti, kde vždy čekala kniha a slovník (překladatel z řad dobrovolníků-studentů Univerzity Palackého). Děti si tak vyslechly vyprávění o cizí zemi a o oslavách Vánoc, podívaly se na fotografie, ohmataly si přivezené suvenýry a vyzkoušely si nějakou rukodělnou činnost. Například u stanoviště Brazílie si vyrobily krásně barevné vánoční přání v portugalštině, u stanoviště Indie lampion na vánoční svíčky, u stanoviště Číny kaligrafii, kterou lze použít jako vlastnoručně vyrobený vánoční dárek…

Kvůli časové náročnosti měly děti čas přesunout se jen mezi dvěma či třemi stanovišti, alespoň pak ale měly možnost sdílet spolu se svými kamarády informace a dovednosti, které se naučily, návrhy jak se inspirovat, co se jim nejvíce líbilo a nejvíce zaujalo či překvapilo.

Místo konání: Knihovna města Olomouce, Olomouc