Všechny barvy světa

Cílem akce bylo povzbudit mládež v poznávání cizích kultur, odkrýt jim možnosti, které mají, a zároveň je nasměrovat k východnímu prožívání reality. Účastníci si nejprve dali výborný čaj a zkoušeli odhadnout, z jaké země je a proč si to myslí. Poté zapichovali vlaječku do mapy světa, kde všude byli, a mohli se podívat, kam se mohou vydat za vzděláním pomocí výměn mládeže a školení, které provádí LOS, o. s. Ve volném čase se navíc mohli připojit k čaji s kandidáty na hejtmana Libereckého kraje a zjistit tak své možnosti účasti na rozhodovacích procesech kraje. Jednotliví účastníci si poté mohli zahrát s politiky i proti politikům fotbalové utkání, čehož využilo přibližně 80 osob včetně studentů ze zahraničí. Tím vznikla přirozená komunikace mezi cizinci, politiky i mládeží.
Cílem akce byla motivace účastníků k poznávání jinakosti skrze setkání a zvýšení zájmu o jiné kultury k rozvoji sebe sama jako občana.

Místo: Nám. Dr. E. Beneše, Liberec