Workshop Afrického tance

V rámci první části programu pro žáky základní školy jsme promítli fotografie z Ugandy, kde jsem před lety strávila několik měsíců jako dobrovolnice v rámci projektu Adopce na dálku Charity ČR. Promítání fotografií jsem doplnila vyprávěním o životě, různých kulturách, které se v Ugandě Prolínají, což žáky velmi silně zaujalo a množilo se to dotazy. Zároveň jsem přiblížila i život dobrovolníka v cizí zemi, konkrétně na zmíněném projektu. ,,A jak to můžeme podniknout my?“ ozývalo se z řad žáků.

Postupně jsem přešla na západ Afriky, konkrétně do Gambie. Opět jsem promítla  několik fotografií, tentokrát z mého tanečně hudebního pobytu. Žáci si tak mohli srovnat dvě země afrického kontinentu. Povídání o Africe dává prostor na zodpovídání dotazů a krátké diskuze s žáky. Dále jsem navázala na další část programu, a to ukázkou západoafrického tance, který si žáci mohli sami vyzkoušet. Šlo jim to velmi dobře. Během jedné hodiny jsem naučila tanečníky a tanečnice základní prvky afrického tance a zkusili jsme si zatančit i krátkou choreografii.