Živá knihovna I. v Pelhřimově

Akce Živá knihovna v Pelhřimově seznámila žáky a studenty s různými povoláními, osudy a životy. Během této akce v Informačním centru pro mládež Pelhřimov Hodiny H 3. 12. 2013 se všichni mohli seznámit s aktivní seniorkou, která se zapojuje do dobrovolné činnosti a cestuje kolem světa, zahraničními dobrovolníky na Evropské dobrovolné službě, vedoucím odboru školství, mládeže a kultury Pelhřimov, moderátorem Českého rozhlasu Region a dalšími zajímavými lidmi.

První Živá knihovna v Pelhřimově byla zahájena přivítáním účastníků a živých knih. Všichni účastníci se odebrali k nastudování anotací živých knih, rozhodli se pro určitou knihu a šli si ji vypůjčit. S knihou strávili přibližně dvacet minut. Každý čtenář dostal prostor pro vlastní dotazy, zpětné ujasnění si anotace knihy s knihou samotnou a zkrátka čtení dle svých představ a potřeb. Po prolistování knihy si mohli účastníci vypůjčit jinou knihu a tak to šlo dokola několik kol. Závěrem účastníci vyplnili zpětnou vazbu a zhodnotili akci jako povedenou a velmi přínosnou.

Všichni účastníci aktivit ocenili možnost pročítání knihy dle svých potřeb a prostor pro sebe sama, některým účastníkům se velmi líbila možnost využít překladač.