Živá knihovna v Liberci

Na přelomu března a dubna se uskutečnila v Krajské vědecké knihovně v Liberci Živá knihovna. Otevíralo se už v devět hodin a hned po příchodu do knihovny bylo jasné, že tentokrát to bude jiné, než si jen číst v knihách. Čekali na nás totiž lidé oblečení do barevných triček s logem a vítali nás slovy: ,,Myslíte si, že bulimici patří do blázince?“ Po takové otázce jsme zůstali stát a nevěděli, co s rukama, jelikož jsme si to mysleli. Paní, která se nás zeptala, pokračovala dál, když nám vysvětlovala pravidla živé knihovny: ,,Máme tu seznam knih, které si můžete na třicet minut půjčit. Ještě předtím však musíte podepsat pravidla zacházení s knihou. Po podpisu a výběru vaší knihy vás posadíme ke stolečku a tam počkáte na živou knihu.“ A kdo je ta živá kniha? No přece člověk, lidská bytost, jak řekla paní knihovnice, nejčastěji někdo, kdo je představitel nějakého předsudku či diskriminace.

Několik dní před živou knihovnou jako takovou lektor navštěvoval školy a představoval jednak metodu živé knihovny, ale i základní principy fungování stereotypu. Lektor zároveň představoval anotace ,,živých knih“, tedy osob, které jsou často obětmi předsudků a diskriminace v naší společnosti. Během akce pak přicházeli studenti z oslovených škol a vypůjčovali si jednu z živých knih na dobu 30 minut, během kterých se mohli zeptat na cokoli, co je napadlo k dané knize (např. zda je pravda, že všechny anorektičky jsou modelky, že senioři jsou neschopní, že politici jsou všichni zkorumpovaní, …). Tímto způsobem se střídaly jednotlivé školy.

Po ukončení akce školy odcházely, avšak učitelé získali instrukce, jak dále pracovat s předsudky a s touto metodou. Zároveň všichni vyplnili evaluační dotazník a napsali krátkou reportáž z této akce. Mladí lidé tak měli šanci potkat osoby, které znají převážně pouze z médií, sociálních sítí či skrze tradování určitých příběhů. Touto metodou si ověřili, zda je skutečně pravda to, co se říká. Zajímavostí a velkým přínosem této aktivity je především fakt, že po jejím uskutečnění se sami žáci hlásí k tomu, že by příště s organizací takové akce pomohli, případně navrhují osoby, které mohou být knihami. To samé se uskutečnilo i tentokrát.

Místo: Krajská vědecká knihovna v Liberci