Živé knihovny

Živé knihovny

V roce 2016 proběhly 4 Živé knihovny.

Zkušební a propagační Živá knihovna proběhla 3. 5. 2016 s cílem zaučit dobrovolníky – „knihovníky“ (organizátory) a dobrovolníky – „živé knihy“ (osoby, které sdílí svůj příběh a své zkušenosti s odlišností a s reakcemi na ni) a dobrovolníky – živé slovníky (tlumočníci živých knih, které nemluví českým jazykem) a s cílem oslovit další potenciální dobrovolníky a rozšířit tak databázi „knihovníků, „živých knih“ a „živých slovníků“.

 

Cílem akce bylo také seznámit pedagogy, partnerské neziskové organizace spolupracující na projektu a další potenciální „živé knihy“ s metodou. Pozvánka byla tedy zaslána pedagogům v databázi SMOKu, organizacím, které jsou přizvány ke spolupráci na projektu (Centrum pro integraci cizinců a Sdružení občanů zabývající se emigranty) a které spolupracují při oslovování a získávání „živých knih“ (zvláště migrantů žijících dlouhodobě v ČR).

 

Akce se konala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci v hlavní knihovně univerzity. Akce se zúčastnilo i několik pedagogů a studentů pedagogiky na a základě této akce proběhlo oslovování a získávání dalších „živých knih“ pro příští „živé knihovny“ v dalším školním roce.

 

Přímo na školách proběhly 3 Živé knihovny.

 

Žáci, kteří se živých knihoven zúčastnili, se během každé Živé knihovny setkali s minimálně třemi živými knihami a formou osobního rozhovoru se seznámili se s informacemi, tématy spojenými s migrací, odlišností, předsudky, stereotypy. Ty byly následně reflektovány a rozebírány v navazujících vyučovacích hodinách a pedagogové obdrželi podporu – aktivity, doporučení a konzultace, jak s tématy i nadále pracovat v následující výuce.