Život ve tmě

Cílem setkání bylo přimět účastníky zamyslet se na tím, jaká omezení mají nevidomí lidé. Dalším cílem bylo upozornit na další smysly, které nevidomí  využívají, seznámit účastníky s Bradlovým písmem.

Místo konání: MOK Skalná