Život ve tmě

Cílem setkání bylo přimět účastníky vžít se do rolí lidí zatížených stereotypním vnímáním prostřednictvím metody hraní rolí.

Workshop zaměřený na stereotypní vnímání světa, uvědomění si stereotypů. Účastníci se vžili do rolí – představitelů 5 kulturních skupin a zamýšleli se nad vzniklými situacemi. Hledali odpovědi co je spravedlivé, proč se to stalo? Setkání je donutilo zamyslet se nad osobním přístupem prostřednictví osobního zážitku.

Místo konání: MOK ICM Cheb