Setkání jinak. Za dvě hodiny napříč Evropou i světem

8.11. 2012 Těšínské Slezsko – Zavedou je do země, odkud přijeli a předají jim něco ze svých zkušeností a jinakostí. Tak by se daly charakterizovat akce, které probíhají v rámci projektu SMOK – sítě multikulturních otevřených klubů v Třinci, Těšíně a Karviné. Jedná se o pravidelná setkání zájemců z řad dětí a mládeže s dobrovolníky evropské dobrovolné služby nebo se zahraničními studenty mezinárodní studentské organizace AIESEC Karviná.

Multikulturní otevřené kluby v Třinci, Těšíně a Karviné si pravidelně zvou dobrovolníky a studenty z jiných zemí. Mládež dostává možnost, se ve svém volném čase seznámit s tím, co je pro ně jiné, neznámé. Ať už se to týká jiných her, které v jiných koutech světa hrají nebo jiných chutí či hodnot, které jsou důležité pro daného cizince.

„Účastníky jsou především mladí lidé ve věku od patnácti do osmnácti let. Akce trvají dvě až šest hodin. Mladí lidé se ve strukturovaných rozhovorech seznamují s daným cizincem. Zpravidla přichází čtyři cizinci. Každý účastník má tedy příležitost na půlhodinové setkání. V případě delších programů je příležitost s daným cizincem hrát jeho typickou hru nebo si společně uvařit jídlo, které vaří u sebe doma,“ říká Mariola Kluzová, koordinátorka-lektorka projektu SMOK v Moravskoslezském kraji.

Petr Kantor