19.10. Živá knihovna Olomouc

Jednodenní seminář „Živá knihovna jako metoda ve výuce“

Seminář proběhl dne 19. 10. Seminář absolvovalo 8 účastníků, z nichž 5 účastníků následně projevilo zájem o zorganizování Živé knihovny na škole.

Pedagogům byla představena metoda Živé knihovny, která umožňuje člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet tak svůj příběh.

Účastníci prožili v rámci semináře metodu Živé knihovny z pozice účastníka a seznámili se tak s konceptem Živých knihoven a s jeho východisky. S možnostmi, jak metodu využít v různých vyučovacích předmětech pro výuku témat jako migrace a integrace, sociální vyloučení a chudoba, náboženství apod. a jak s pomocí metody pracovat s tématem identity, předsudků a stereotypů.

Součástí semináře bylo představení aktivit, které je možné použít při realizaci Živé knihovny, ale i v běžné výuce. Pedagogové se tak seznámili s možnostmi, jak navázat na témata Živé knihovny i po konání akce, jak pracovat s příběhy „živých knih“ v různých vyučovacích předmětech a v rámci průřezových témat.