A co dál?

Organizace pro podporu integrace menšin plánuje v budoucnu se navrátit především do základních a středních škol a spolu s žáky a studenty realizovat workshop Krok vpřed, kde si mladí lidé často uvědomí, jaké předsudky mají a jak lidé z menšin, sexuálních, národnostních, sociálních, atd. to mají v životě těžší. Naší základní činností zůstává Živá knihovna, která zprostředkovává kontakt mezi zástupci menšin s většinovou společností. Formou otevřeného rozhovoru mají účastníci možnost mluvit bez ostychu o věcech, které je zajímají. OPIM nabízí pomoc s realizací multikulturních workshopů, předávání zkušeností s Živou knihovnou a samotnou její realizací na Vaší škole či jiném místě. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách: www.opim.cz

Klub Hedvábná stezka: Společně se svým týmem nadšených lektorů chceme pokračovat a dále rozvíjet kurzy “Poznej svět všemi smysly“. Chceme dát prostor hlavně mladým lidem, kteří chtějí svým vrstevníkům povyprávět o cizích krajích a podělit se o cizí, jiné, neznámé. Dveře do našeho MOKu jsou stále otevřené a vyjdeme vstříc komukoliv, kdo se zajímá o cestování, exotiku a o dění kolem sebe. Plánujeme zvát zahraniční lektory a pořádat velké programy složené z několika workshopů. Naším cílem je, aby se mladí lidé k nám vraceli, protože je to zábava a našli tak inspiraci pro svůj budoucí rozvoj. Snažíme se hledat mladé nadšence, kteří by se chtěli zapojit a mohla by se tak naše činnost dále rozvíjet. Více informací o našich aktivitách naleznete zde: http://www.hedvabnastezka.cz/klub-hedvabna-stezka

V MOKu Pelhřimov, který je součástí Informačního centra pro mládež Hodiny H, budete i nadále moci navštěvovat večery s dobrovolníky ve stylu ochutnávání zemí všemi smysly. Všichni budou mít možnost hovořit s mladými lidmi ze zahraničí a pomyslně navštívit jejich zemi, kulturu, vyzkoušet si jejich řeč, denní zvyklosti. Přivonět si k typické vůni, ochutnat dálný pokrm, podívat se na obrázky různých míst, zaposlouchat se do cizokrajné melodie a prozkoumat nějaký zajímavý předmět z jiné země. Další připravené aktivity i v budoucnu jsou programy s cizími jazyky, zajímavé vyprávění o dalekých místech s jejich poznáním a akce se zahraničními dobrovolníky na Evropské dobrovolné službě. MOK Pelhřimov Vám bude stále otevřený i se svou multikulturní knihovnou, prostorem, kde najdete radu o všem jiném a cizím a s tím spojené poradenství. Více informací o našich aktivitách se dozvíte na našich webových stránkách: http://www.hodinah.cz/

Multikulturní otevřený klub Informačního centra pro mládež Cheb začal fungovat díky projektu SMOK a jeho aktivity se vždy přizpůsobují požadavkům a potřebám cílové skupiny, tedy dětí a mládeže. V průběhu realizace projektu jsme se naučili připravovat velmi kvalitní workshopy na téma jinakosti. Maše workshopy jsou založeny na tématech, která jsou našim návštěvníkům blízká. Do budoucna budeme i nadále nabízet obdobné workshopy, na které se naši klienti již těší. Zásadním krokem v historii MOKu byl mezinárodní projekt podpořený agenturou mládež, během kterého se konaly multikulturní večery, na které byli pozváni také návštěvníci MOKu. Vzhledem k tomu, že se naši účastníci chtějí aktivně zapojovat do mezinárodních výměn, budeme usilovat o realizaci dalších projektů řešící témata dodaná skupinami klientů. Zážitkové neformální vzdělávání je základním prvkem MOKu. Do budoucna se naši klienti mohou těšit na víkendové pobyty, soutěže, příměstské tábory atd. Více informací o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: http://www.icmcheb.cz/

AFS: Většinu aktivit se snažíme tvořit na míru pro naši cílovou skupinu, další akce (přibližně jednou měsíčně) pořádají jednotlivé dobrovolnické skupiny, rozložené po celé České republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jičín a další města). Podnikáme výlety pro dobrovolníky a hoštěné výměnné studenty a jejich rodiny, připravujeme vzdělávací aktivity, interkulturní workshopy a další. Účastníme se také nejrůznějších aktivit pro veřejnost, zejména v Praze (květen: NGO Market, Bambiriáda, červen: United Islands, září: Zažít město jinak, atd.). Pro aktuální informace a data se podívejte na www.afs.cz  nebo kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Kateřinu Kahanovou: katerina.kahanova@afs.org. Výběr z pravidelných aktivit: Duben: Výroční ples AFS v Praze, 1. polovina září – stánek v Jičíně v rámci akce Jičín, město pohádky. Čtení pohádek a aktivity pro děti, 2. polovina září: Den mezikulturního dialogu. Pořádáme v několika městech ČR, polovina října: Megavíkend. Velká AFS vzdělávací akce pro dobrovolníky i příznivce. Lokalita se každý rok mění.

Cultura Africa otevírá pravidelný kroužek pro mladé lidi Světoběžník. Primárně je určený pro studenty středních škol, tedy přibližně pro věkovou skupinu od 14 do 22 let. Jeho náplň je dvojí. Zaprvé, poznávání různých kultur (nejen afrických), budou probíhat setkání s cizinci, kteří budou vyprávět o své kultuře, zvycích a o své zemi a následovat bude diskuze s účastníky. Druhou náplní Světoběžníku je pomoc účastníků s možnostmi vycestování do zahraničí, pomoc s hledáním příležitostí, ale i pomoc s projektovým managmentem. Cultura Afrika nadále bude pořádat jednou za rok festival, kde jsou různorodé aktivity, filmové večery, tvůrčí workshopy (i vaření). Přes rok zveme africké umělce, například pořádáme koncerty či taneční vystoupení. Bližší informace o našich aktivitách se dozvíte na našich webových stránkách: http://www.culturaafrica.org/

ARPOK plánuje pokračovat ve spolupráci se školami, pedagogy a  institucemi pro děti a mládež. Společně začleňujeme do formálního i neformálního vzdělávání globální témata (jako například kolik kilometrů nacestuje naše tričko, než si jej v obchodě koupíme, kdo a za jakých podmínek jej asi vyráběl; jak se asi cítí vrstevník, který musel kvůli konfliktu uprchnout ze své rodné země; jak mě ovlivňuje svět okolo a jak já můžu ovlivňovat svět – podle hesla „Mysli globálně – jednej lokálně“). S dobrovolníky plánujeme dále pokračovat v organizování živých knihoven, abychom se mohli potkat naživo s odlišností, uvědomovat si své stereotypy a předsudky a pracovat s nimi. Nabízíme pomoc se začleňováním globálních témat do formálního i neformálního vzdělávání, a to pomocí zážitkové pedagogiky, simulačních her, interaktivního učení a metod kritického myšlení. Vydáváme metodické materiály, nabízíme výukové programy, individuální konzultace, zapojení do mezinárodních projektů, dobrovolnická místa a stáže, tedy možnost pustit se do „trochu jiného vzdělávání“, získat zkušenosti a potkat podobně naladěné akční lidi. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách: http://www.arpok.cz