AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

AFS_Logo_2

AFS Mezikulturní programy je mezinárodní nezisková dobrovolnická organizace, je součástí sítě téměř 60 podobných partnerských organizací.  V České republice působí AFS samostatně od roku 1996. Jejím posláním je přispívat k celosvětovému porozumění a toleranci. Své poslání AFS uskutečňuje prostřednictvím zahraničních studijních pobytů středoškolských studentů, při nichž čeští studenti poznávají kulturu jimi vybrané cizí země a zahraniční studenti zase tu českou u nás. Jsou ubytovaní v hostitelských rodinách a navštěvují místní střední školu. AFS rovněž pořádá nejrůznější aktivity s multikulturní tématikou. www.afs.cz

Jak se zapojit?
Dobrovolníkem se v AFS může stát kdokoli, koho baví odlišné kultury, cizí jazyky, kdo se rád seznamuje s lidmi z celého světa a kdo je otevřený odlišným názorům a způsobům života. Dobrovolnictví v AFS je určeno všem věkovým kategoriím, lidem ze všech regionů v celé České republice a nezáleží ani na vzdělání nebo na jazykové vybavenosti. Každý si najde to, co ho zajímá a kde se může uplatnit. Aktivit je nepřeberné množství. Někteří dobrovolníci jsou bývalí AFS studenti, kteří byli na zahraničním pobytu a chtějí nadále zůstat s touto organizací v kontaktu. Jsou to také bývalé i stávající hostitelské rodiny, které u sebe doma ubytovaly zahraničního studenta bez nároku na finanční odměnu a chtějí být nadále zapojeny do spolupráce s AFS.
Dobrovolníci fungují jako podpora zahraničních i českých studentů. Zahraničním studentům pomáhají s integrací do naší kultury a těm našim se připravit na zahraniční pobyt. Organizují různé výlety a soustředění, působí jako kontaktní osoby hostitelským rodinám a studentům, pořádají workshopy s mezikulturním obsahem. AFS dává dobrovolníkům možnost zrealizovat si vlastní projekt, účastnit se mezinárodních a národních seminářů a školení, profesní růst a možnost zlepšit se v cizích jazycích.

Co konkrétně dobrovolníci mohou dělat?
Každý, kdo se chce v AFS stát dobrovolníkem, musí nejprve projít školením pro nováčky, aby se seznámil s chodem a posláním organizace. Další školení pak probíhají na základě konkrétního zájmu budoucího dobrovolníka. Je možné vybrat si ze tří pilířů:
1) podpora hostitelského programu - kontaktní osoba zahraničních studentů, interview a komunikace s hostitelskými rodinami, soustředění pro zahraniční studenty
2) podpora vysílacího programu – interview a komunikace se studenty,  kteří odjíždějí na programy, soustředění pro vysílané studenty, zapojení navrátilců (buddy systém)
3) podpora škol a PR  – prezentace AFS (branding, marketing), fundraising, práce se školami (workshopy), PR – články, reklama atp.
Více informací o tom, co dobrovolnictví v AFS znamená a kde a jak se můžete zapojit, najdete na http://www.afs.cz/dobrovolnictvi/