ARPOK o.p.s.

arpokPosláním ARPOKu je přinášet do škol globální rozvojové vzdělávání, tedy pomáhat učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluvit se žáky. O těchto tématech informuje organizace i veřejnost, a tak podporuje otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. ARPOK se v rámci globálního rozvojového vzdělávání věnuje i interkulturní tematice. Soustředí se převážně na oblast formálního vzdělávání, realizuje výukové programy pro ZŠ a SŠ a dlouhodobé projekty, které se věnují začleňování globálních témat do výuky. K těm se váže úzká spolupráce s pedagogy včetně vzdělávání pedagogů o globálních tématech. V oblasti neformálního vzdělávání se organizace zabývá převážně příležitostnou zájmovou činností, tedy organizací osvětových akcí pro veřejnost a kampaní (například kampaň Česko proti chudobě), v této oblasti spolupracuje s místními dobrovolníky, nejčastěji vysokoškolskými studenty. www.arpok.cz