Asociace středoškolských klubů České republiky

jpAFSgAsociace středoškolských klubů České republiky nabízí každému středoškolákovi možnost rozvíjet svou osobnost a zájmy a mít zabezpečený prostor pro realizaci svých aktivit. Středoškolská mládež představuje velmi početnou skupinu, která vyžaduje pozornost a péči společnosti. Výchovně-vzdělávací proces nekončí školním vyučováním, ale děje se i v rámci volnočasových aktivit podobných těm, které realizujeme v rámci projektu Síť multikulturních otevřených klubů.

ASK ČR je držitelem titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Je občanským sdružením mládeže do 26 let s působností v celé České republice. Členy jsou zejména studenti středních škol. http://askcr.cz/